AKTYWNY ORLIK

W czerwcu dołączyliśmy do programu Aktywny Orlik. W ramach programu uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych.

Rodzaj zajęć:

– Zespołowe Gry Sportowe

– Tenis ziemny

– Siatkówka

– Gry i zabawy rekreacyjne

Kto może korzystać z obiektów:

– dzieci i młodzież ucząca się

– dzieci młodsze pod opieką osoby dorosłej

– osoby dorosłe

Harmonogram zajęć: lipiec 2024 r.:

Harmonogram zajęć: czerwiec 2024 r.:

do pobrania: