Dyrekcja

Dyrektor

mgr Marek Idzik – absolwent obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach: nauki społeczne oraz filologia polska, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej kierunek – organizacja i zarządzanie w oświacie, nauczyciel dyplomowany, żonaty, dwoje dzieci (córka Kamila, syn Jakub), związany z chełmecką oświatą od 1991r.,w latach 1994 – 2007 radny II, III, IV i V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku, członek stowarzyszeń: Dolina Soły (Lokalna Grupa Działania), Rodzina Kolpinga w Chełmku, a także członek zarządu LKS Bobrek. Zainteresowania: literatura, polityka i sport.

 

Wicedyrektor

mgr Anna Remsak – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1999 -2004) oraz studiów podyplomowych w zakresie: dziennikarstwa, oligofrenopedagogiki, bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Pracę w naszej szkole rozpoczęła w 2009 roku. jako nauczyciel języka polskiego. W 2017 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Wicedyrektor

mgr Iwona Bochenek – nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie), wydział Pedagogiczno-Artystyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej studia magisterskie). Ukończone Studia Podyplomowe – Pedagogika Specjalna oraz Zarządzanie w Oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pracę w szkole w Chełmku rozpoczęła 1 września 1989 roku jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.