Rekrutacja

Ogłoszenie dotyczące REKRUTACJI 2024/2025

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2024/2025

do Przedszkola Samorządowego nr 2

oraz

do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie nr 0050.989.2024 Burmistrza Chełmka z dnia 03.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2024/2025 należy zapisać dzieci urodzone w 2017 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są z urzędu na podstawie

zgłoszenia dziecka do dnia 29 stycznia 2024 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są na wolne miejsca, po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W razie wolnych miejsc wnioski należy składać

od 5 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. do godz. 15:00

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Brzozowej 7.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Oświadczenie – religia

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej 2024-2025

.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie – wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

.

.

Do dnia 21 czerwca 2024 r. należy dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację szkolną.