Historia szkoły

 • 1953/54– Początek szkoły na Kolonii. Dzięki przychylności dyrekcji zakładów obuwniczych dla dzieci klasy I i II naukę zorganizowano w żeńskim hotelu robotniczym przy ul. Krakowskiej. Klasy funkcjonują jako filia Szkoły Podstawowej w Chełmku. Do pracy oddelegowana zostaje Maria Krauska.
 • 1954/55– Uczniowie klas I-III uczą się w dwóch salach wypożyczonych od Technikum Obuwniczego.
 • 1955/56– Z inicjatywy Ryszarda Tschopa powstaje Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Istnieją klasy I-III oraz VIII.
 • 1957/58– Powstaje 7-letnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej. Funkcję kierownika po śmierci Ryszarda Tschopa obejmuje Maria Krauska.
 • 1965/66– Maria Krauska przechodzi na emeryturę i kierownikiem szkoły zostaje Ignacy Mróz. Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Lekcje odbywają się w 5 salach budynku technikum i w dwóch pomieszczeniach baraku, wcześniej służącego firmie budowlanej. Zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły, pracownicy PZS zobowiązują się przekazywać 0,5% swoich problemów na budowę szkoły.
 • 1966/67– Kierownikiem szkoły zostaje Irena Mróz. Szkoła podstawowa jest ośmioletnia.
 • 1969/70– W maju 1970 r. rozpoczyna się budowa nowego obiektu.
 • 1971/72– SP nr 2 w wyniku reformy szkolnictwa zostaje Zbiorczą Szkołą Gminną. Jej dyrektorem pozostaje Irena Mróz.
 • 1974/75– 31 maja 1975 r. następuje uroczystość wręczenia szkole sztandaru.
 • 1981/82– Szkoła ma duże kłopoty lokalowe. Mimo nauki na dwie zmiany dzieci uczą się w salach technikum i w hotelu „Technoskóru”.
 • 1984/85– Następuje likwidacja Zbiorczych Szkół Gminnych. Dyrektorem SP nr 2 zostaje Ignacy Mróz.
 • 1986/87– Po odejściu Ignacego Mroza na emeryturę funkcję dyrektora szkoły obejmuje Zbigniew Góralewicz.
 • 1991/92– Klasy „0” i I-III uczą się w budynku przy ul. Brzozowej 7.
 • 1993/94– Klasy IV-V uczą się w wyremontowanym budynku przy ul. Brzozowej 9.
 • 1999/00– Na skutek reformy szkolnictwa powstaje Zespół Szkolny Podstawowo- Gimnazjalny nr 2, obejmujący 6-klasowąszkołe podstawową i 3-letnie gimnazjum. Funkcję dyrektora sprawuje Zbigniew Góralewicz.
 • 2000/01– Zespół dzieli się na szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem SP nr 2 zostaje Bogdan Sidorowicz. Zajęcia klas I-III odbywają się w budynku na Brzozowej 9 a klas IV-VI w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2.
 • 2001/02– Klasy I-V uczą się w dwóch oddzielnych budynkach będących siedzibą SP nr 2 przy ul. Brzozowej 7 i 9. Klasy VI uczą się nadal w budynku gimnazjum.
 • 2002/03– SP nr 2 mieści się w całości przy ul. Brzozowej, tylko na zajęcia wychowania fizycznego i informatyki uczniowie przychodzą do sal gimnazjum.
 • 2003/04– Następuje uroczyste otwarcie przewiązki łączącej dwa budynki przy ul. Brzozowej I otwarcie Sali komputerowej. Staraniem władz miasta rozpoczyna się budowa Sali gimnastycznej.
 • 2007/08– Powstanie Samorządowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2. Dyrektorem zostaje Marek Idzik.
 • 2007/08 – I Piknik Europejski organizowany dla rodziców i uczniów oraz mieszkańców Chełmka.
 • 2008 – 2010 – Realizacja Projektu „Szkoła na 6’’ rozwijającego zainteresowania uczniów dofinansowanego ze środków unijnych.
 • 2008/09 – Otwarcie Kompleksu Boisk Orlik przy SZS-P nr 2 w Chełmku. Koszt budowy: 1.110.657,99 zł.
 • 2009/10 Uroczyste nadanie imienia Łukasza Hobory kompleksowi boisk „Orlik” przy SZS-P nr 2.
 • 2011/12 Rozpoczęcie realizacji projektów polsko-niemieckich z miastem partnerskim Leinefelde-Worbis.
 • 2011/12 – Realizacja projektu „Diament” i powstanie w szkole Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych.
 • 2015/16 – Biblioteka szkolna SZS-P nr 2 pozyskała środki finansowe w wysokości 12 tys. złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • 2017/18 – Wicedyrektor, Urszula Kania odchodzi na emeryturę. Wicedyrektorem SZS-P nr 2 zostaje Anna Remsak.
 • 2017 – 2019 – Realizacja Projektu Szkoła na 6+ mającego na celu rozwój kompetencji uczniów w gminie Chełmek.
 • 2017/18 – Oddanie do użytku trybun przy kompleksie Sportowym Orlik przy SZS-P nr 2 w Chełmku.
 • 2017/18 – Realizacja projektu polsko – niemieckiego „Żyjemy razem w kolorowym świecie”.
 • 2017/18 – Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu ze środków Funduszu Obywatelskiego.
 • 2018/19 – Realizacja projektu polsko – niemieckiego z cyklu „Zachować pamięć”.
 • 2018/2019 – Zakończenie nauki w klasach gimnazjalnych.
 • 2019/20 – Uroczyste przekazanie nowego sztandaru uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców śląskich.
 • 2019/20 – Doposażenie szkoły i przedszkola w nowe  szafki  uczniowskie.
 • 2021/22 – Pozyskanie przez bibliotekę szkolną środków finansowych w wysokości 12 tysięcy złotych w ramach NPRCz.