Przekaż 1,5% podatku dla SZS-P nr 2 w Chełmku

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz naszego zespołu.

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym w polu nazwa OPP: Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA” w polu KRS: 0000052078,

a w informacjach uzupełniających nazwę naszego zespołu: Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku.

Całkowity dochód z odpisów zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, organizację konkursów oraz doposażenie naszych oddziałów.

Wspomóżmy NASZ zespół !!!