Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2023/2024

Nela Syska  –przewodniczący

Justyna Kalita  – zastępca przewodniczącego

 

Michał Gałęziowski – sekretarz

Kacper Wesecki – skarbnik

 Opiekunowie:

Magdalena Pstrusińska

Ewelina Szumniak