Bezpieczne wakacje

Wakacje są po to, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

W czasie trwania wypoczynku letniego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

W klasach młodszych  Szkoły Podstawowej wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw w czasie wakacji.

Wszyscy wiedzą, że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno kąpać się w miejscach zabronionych
  • należy znać telefony alarmowe
  • dbamy o bezpieczeństwo w lesie, nad wodą, w górach, w czasie pobytu na wsi.

Policjanci z chełmeckiego komisariatu przypomnieli najmłodszym uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego letniego wypoczynku.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pod okiem pani Karoliny ćwiczyły: ocenę stanu poszkodowanego, umiejętność skutecznego wzywania pomocy, zastosowania pozycji bocznej bezpiecznej oraz postępowania przy zatrzymaniu oddechu.   

Uczniowie obejrzeli też prezentację multimedialną pt. „Bezpieczne wakacje”

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !