Terminarz

Zebrania z rodzicami: 

18.04.2023r. (wtorek)

godz. 16.30 – IV – VIII SP ul. Marszałka Piłsudskiego 1

 

19.04.2023r (środa)
godz.16.30  – kl. I – III SP ul. Brzozowa

Serdecznie zapraszamy

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia 2022 r – 1 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe:

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin Ósmoklasisty:

język polski:

matematyka:

język obcy nowożytny:

 

23 maja 2023 r.

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego:

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie:

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

I semestr: 1 września 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

II semestr: 13 lutego 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022 – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

2.05.2023 – wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja

                                  (odrabiamy 18 marca 2023)

23,24,25.05.2023 – sprawdzian ósmoklasisty

9.06.2023 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole