Terminarz

Zebrania z rodzicami: 

10.09.2020r. (czwartek)

godz. 1600 – kl. I – III SP ul. Brzozowa

 

10.09.2020r (czwartek)
godz. 1730 – kl. V – VIII SP ul. Marszałka Piłsudskiego 1

Serdecznie zapraszamy

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 3 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe:

15 lutego – 28 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty:

język polski:

matematyka:

język obcy nowożytny:

 

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego:

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie:

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

I semestr: 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

II semestr: 1 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej

25,26,27.05.2021 – sprawdzian ósmoklasisty

4.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole