Terminarz

Zebrania z rodzicami: 

28.04.2022r. (czwartek)

godz. 1600 – kl. I – III SP ul. Brzozowa

 

28.04.2022r (czwartek)
godz. 1700 – kl. IV – VIII SP ul. Marszałka Piłsudskiego 1

Serdecznie zapraszamy

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia 2021 r – 2 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe:

17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty:

język polski:

matematyka:

język obcy nowożytny:

 

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego:

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie:

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

I semestr: 1 września 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

II semestr: 31 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej

24,25,26.05.2022 – sprawdzian ósmoklasisty

17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole