Stołówka

Informuję, że od dnia 03-01-2022 r. zmianie ulegają ceny żywienia dzieci w przedszkolu i szkole:

Dzieci w szkole:

Cena obiadu w szkole dziecko6,00 zł

Cena śniadania 2,50 zł

Nauczyciel:

Cena obiadu w szkole nauczyciel – 10,00 zł.

Cena śniadania w szkole nauczyciel – 2,50zł

Całodzienne wyżywienie w przedszkolu – 8,00 zł.

śniadanie – 2,00 zł.

obiad – 4,00 zł

podwieczorek – 2,00 zł.

 

OPŁATA ZA OBIADY WE WRZEŚNIU WYNOSI:

UCZNIOWIE       –  120,00 zł ( 20 dni x 6,00zł)

NAUCZYCIELE    –  200,00 ( 20 dni x 10,00zł)

ŚNIADANIA      –     50,00 zł (20 dni x 2,50zł)

 

PROSZĘ RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE ( 33 846 42 31 ) DO KUCHNI DZIECI,
KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW. UCZEŃ OTRZYMA POSIŁEK PO OKAZANIU DOWODU WPŁATY LUB PO PISEMNYM ZOBOWIĄZANIU ZŁOŻONYM PRZEZ RODZICA O DOKONANIU OPŁATY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

PRZED DOKONANIEM OPŁATY PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY –
NR TEL. 
33 846 42 31 W SPRAWIE ODPISÓW I NADPŁAT ZA POSIŁKI W POPRZEDNICH MIESIĄCACH.

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NALEŻY ZGŁOSIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 8:00 DANEGO DNIA.

NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.

WPŁATY ZA POSIŁKI DO 10.09.2022r

PŁATNE NA KONTO –  BANK PKO BP 77 1020 2384 0000 9202 0218 3556

JEŻELI PŁATNOŚĆ NIE JEST ZA CAŁY MIESIĄC, PROSZĘ WYPISAĆ W TYTULE DNI, W KTÓRE UCZEŃ BĘDZIE JADŁ POSIŁKI

BRAK WPŁATY SKUTKUJE WSTRZYMANIEM POSIŁKÓW DLA UCZNIA.