Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców   2020-2021

Przewodniczący: Patrycja Mąka

Wiceprzewodniczący – Przedszkole: Dorota Paw

Wiceprzewodniczący – Szkoła podst.: Magdalena Wolska

Skarbnik Główny: Wioleta Fik

Podskarbnik- Przedszkole: Marlena Piwowarczyk

Podskarbnik- Szkoła podstawowa: Anna Ziobro

Sekretarz: Sylwia Walentyńska

Email:   rrchelmek@interia.pl

Komisja rewizyjna   2020-2021

Przewodniczący: Agnieszka Guja

Zastępca: Katarzyna Baranek

Członek: Szymon Raczek

Rada Rodziców zaprasza na swój profil na Facebook – Rada Rodziców SZS-P nr 2 w Chełmku