Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Linchard

Poniedziałek: 13.30 – 15.30 (zajęcia k. k)

Wtorek: 8.00 – 13.30 (godziny pedagoga)

14.25 – 15.10

Środa: 8.00 – 14.00 (ul. Brzozowa)

14.25 – 15.10 (zaj. rozw. komp.)

Czwartek: 13.30 – 15.10 ( zaj. z ped., k.k.)

Piątek: 8.00 – 12.30 (godziny pedagoga)

14.25 – 15.10 ( zaj. rozw. umiej. uczenia)

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie wszelkie pytania do pedagoga szkolnego w zakresie porad i konsultacji wynikających z potrzeb związanych ze szkołą oraz z różnych innych sytuacji życiowych proszę kierować na adres mailowy k.linchard@szspchelmek.pl

Nie dla przemocy!

W naszej szkole podejmujemy działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tych działań kształtujemy zachowania wolne od przemocy, prospołeczne. Przekazujemy wiedzę na temat mechanizmów, faz, rodzajów przemocy. Udostępniamy informacje gdzie, jak i u kogo szukać pomocy na wypadek doświadczania przemocy przez nas samych lub innych osób. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej ze stron, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki powodując cierpienia i szkody. Wyróżniamy następujące rodzaje przemocy; fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie.

Przemoc jest zła i nic jej nie usprawiedliwia! Często ofiary są izolowane od rodziny czy przyjaciół. Zdarza się że na co dzień są poniżane i podważane jest ich poczucie wartości. Żyją w poczuciu zagrożenia, lęku i niepewności. Przemoc zabija poczucie bezpieczeństwa.

Przemoc często przybiera postać następujących po sobie faz; narastającego napięcia, ostrej przemocy, miodowego miesiąca.

Przemoc można i należy przerwać. Ważne jest żeby wiedzieć gdzie, jak i u kogo szukać pomocy. W naszej gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań zapobiegawczych,, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku działa punkt wsparcia, pomocy i informacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach jego działalności można uzyskać fachową pomoc takich specjalistów jak; pracownik socjalny, prawnik i psycholog.

Katarzyna Linchard

Instytucje wspomagające rodzinę oraz prace szkoły

  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu

33 843-11-62

  1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

33 847-45-55

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

33 842-23-29

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku

33 846-13-39

  1. Policja

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?

Jak rozmawiać z dzieckiem o asertywności i jak uczyć postawy asertywnej

Usprawnianie percepcji słuchowej

Propozycje ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową

Porady dla rodziców jak uczyć dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu

Rola rodziców w kształtowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych