Gminny Turniej Piłki Ręcznej

W dniu 10.04.2024 r. na hali sportowej w Chełmku odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej. Rozgrywki podzielone były na dwie grupy wiekowe. Oto wyniki:

Kategoria klasy IV – VI

Dziewczęta

1 miejsce – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

2 miejsce- Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

3 miejsce – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Chłopcy

1 miejsce – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

2 miejsce- Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

3 miejsce – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

Kategoria klasy VII – VIII

Dziewczęta

1 miejsce – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

2 miejsce – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Chłopcy

1 miejsce – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

2 miejsce – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Uczniowie klas 2 nauczą się pływać – małopolski projekt pn. „Już pływam”

W naszej Gminie ruszyła kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024r.

Uczniowie klas drugich SZS-P nr 2 w Chełmku mają bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania. W programie bierze udział  44 uczniów. Zajęcia  prowadzone są w 15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 12 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Cele realizacji projektu:

  • nabycie umiejętności pływackich,
  • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
    w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
  • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Continue reading

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych na rzecz najmłodszych. Każdy traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Szkoły, działa w ramach obowiązującego prawa.

Niniejszy system ochrony dzieci określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne oraz zasady zapobiegania krzywdzeniu, Standardy Ochrony Małoletnich są promowane wśród całego personelu, rodziców i uczniów uczęszczających do placówki.
Poszczególne klasy zapoznały się ze Standardami poprzez działania edukacyjne i informacyjne.