Samorząd uczniowski

Skład samorządu

Przewodnicząca: Kaja Grochal

Zastępca: Michał Gałęziowski

 

SEKCJA INFORMACYJNO – DEKORACYJNA

Natalia Ortman

Zofia Kopciewicz

Milena Sarna

Anita Kowalik

Hanna Małecka

Karol Wróbel

Błażej Smołkowicz

SEKCJA TECHNICZNO – MUZYCZNA

Kaja Grochal

Anna Cebula

Zuzanna Witkowska

Martyna Kobus

Emilia Majcherczyk

Emilia Snopko

Małgorzata Trojanowska

Oskar Kowalczyk

Piotr Janik

Mateusz Miziołek

SEKCJA WOLONTARIATU

Kornelia Klimas

Jagoda Kokoszka

Martyna Kokoszka

Aleksandra Wątor

Opiekunowie: Joanna Baran, Anna Grochal