Dokumenty

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W CHEŁMKU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMKU W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ZGODA NA KONSULTACJE

STATUT SZKOŁY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNE WAKACJE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE