Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji to szczególne święto polskiej szkoły, święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi placówek oświatowych.

Z tej okazji życzenia złożył Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus