ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

18 i 19 listopada 2020 r.
w klasach I – VIII
odbędą się zebrania z rodzicami poprzez platformę Teams

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI