Zajęcia z języka angielskiego w ramach Grant 3

Zajęcia z języka angielskiego w ramach Grant 3 pozwalają uczniom na wzbogacenie wiedzy językowej poprzez poznawanie kultury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych. Podczas spotkań każdy z uczestników ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, wzmocnienia umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielski oraz pokonywania barier językowych. Uczestnicy mają również możliwość uczenia się przez zabawę biorą udział w grach językowych i quizach.

Renata Księżarczyk