Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 4 i 5 realizowane w ramach Grant 3

Zajęcia były prowadzone od stycznia do kwietnia. Tematyka realizowanych zajęć była zgodna z opracowanym programem i umożliwiła uczniom wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki oraz poprawienie wyników nauczania i kształcenia. Podczas zajęć wykorzystywałam: tablicę interaktywną, różne programy komputerowe, plansze, krzyżówki, rebusy, ćwiczenia praktyczne dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności oraz pomoce dydaktyczne np. modele brył przestrzennych. Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia i brali w nich aktywny udział.

Ewelina Szumniak