Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Od 1 marca ponownie ruszyły zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program zajęć przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Celem głównym zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci oraz profilaktyka wad postawy. Organizowane zajęcia pozwolą wypełniać czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Poprzez gry ruchowe, zabawy i ćwiczenia korekcyjne dzieci:

  • wykształcą świadomość własnego ciała,
  • poprawią wydolność i sprawność ogólną organizmu,
  • utrwalą nawyk prawidłowej postawy.