Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

W roku szkolnym 2022/ 2023 uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Głównymi celami tych zajęć była aktywizacja sportowa uczniów, profilaktyka wad postawy oraz włączenie grupy uczniów do regularnej aktywności sportowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
W programie wzięło udział łącznie 35 uczniów.

Joanna Czarnota