Zajęcia rozwijające z matematyki w ramach Grant 3

W zajęciach koła matematycznego biorą udział uczniowie klas IV – VIII, podzieleni na dwie grupy wiekowe. W ramach zajęć uczniowie poszerzają zarówno swoją wiedzę matematyczną, jak i umiejętność logicznego myślenia.

Na kole matematycznym panuje bardziej swobodna atmosfera niż na standardowych lekcjach, dzięki czemu uczniowie chętniej się wypowiadają i uczą się argumentowania swojego stanowiska.

Poza poszerzaniem wiedzy o tematy takie jak np. binarny system zapisu liczb, czy liczby egipskie, rozwiązujemy wspólnie zadania konkursowe – zarówno z konkursów matematycznych, jak i konkursów logicznego myślenia. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne pomoce, ale najchętniej uczniowie angażują się w różne gry okołomatematyczne, takie jak Rummikub. Gra ta pozwala wyćwiczyć nie tylko umiejętność szybkiego liczenia, ale również myślenia logicznego i strategicznego.

W. Pokucińska