Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach projektu Grant3

W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w naszej szkole odbywają się zajęcia rozwijające z informatyki.

Celem tego projektu jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów. W tych zajęciach biorą udział uczniowie klas IV – VI. W trakcie spotkań uczniowie rozwijają swoja wiedzę oraz umiejętności z zakresu programowania w języku Scratch, programują roboty Lego Mindstorma EV3 oraz projektują i tworzą oryginalne grafiki komputerowe.