Zajęcia Koła Biologicznego w ramach projektu Gant3

Zajęcia koła poszerzały i rozwijały wiedzę biologiczną wśród uczniów, zachęcały do eksperymentów i obserwacji, niwelowały skutki pandemii COVID -19.

Uczniowie uczyli się prowadzić obserwacje mikroskopowe, samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe, uczestniczyli w ćwiczeniach laboratoryjnych według instrukcji.

Obserwowali narządy wewnętrze ssaków na przykładzie modeli, okazów naturalnych oraz w trójwymiarze za pomocą okularów VR. Podczas zajęć prowadzili notatki i sporządzali schematyczne rysunki.

Na zajęciach była wysoka frekwencja i panowała miła atmosfera.

Urszula Kowalska