Zadanie realizowane w ramach Grant 3

Celem głównym zadania jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19 (wzrost wiedzy, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniów).

Zadanie realizowane w ramach Grant 3 – Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

W klasach I-III prowadzone są:

  • Koła zainteresowań – informatyka dla klas I-III
  • Zajęcia wyrównawcze – matematyka dla klas II-III
  • Zajęcia wyrównawcze – język angielski dla klas II-III

Koła zainteresowań-informatyka

Od stycznia 2023 r. uczniowie klas 1-3 biorą udział w dodatkowych zajęciach, których celem jest poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki  i technologii informacyjnej.Szybki rozwój techniki komputerowej sprawił, że obecnie komputer stał się niemalże nieodłącznym elementem życia. Wykorzystuje się go do pracy, nauki, rozrywki i rekreacji. Prowadzone zajęcia rozwijająu uczniów wrażliwość poznawczą i uczą właściwego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.

Zajęcia wyrównawcze- matematyka

W styczniu 2023r. rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z matematyki dla klas II i III. Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów. Dzieci, poprzez kreatywne zabawy i różnorodne gry edukacyjne, kształtują pojęcie liczby w różnych aspektach,  przyswajają pojęcia matematyczne, zdobywają szereg umiejętności praktycznych.