Wyniki Szkolnego Konkursu „Orientuj się”

W dniu 11.06.2021 o godzinie 15.00 odbył się ostatni etap szkolnego konkursu wiedzy z mapy pod hasłem: „Orientuj się” z mapy politycznej Afryki. Wzięło w nim udział 8 osób z klas 4 – 8. Można było zdobyć 20 punktów

Końcowe wyniki przedstawiają się następująco.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostały Hanna Firek, Anna Załozna i Joanna Zabdyr, na podium stanął też Michał Gałęziowski, zdobywając trzecie miejsce. Serdeczne gratulacje. Finaliści zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2020/2021

Anna Grochal

Do pobrania