Wyjście do kina

28 marca klasy ósme naszej szkoły uczestniczyły w seansie filmu Filip w MOKSiR w Chełmku. Uczniowie poznali inny sposób ukazania działań wojennych i dramatów ludzkich tych czasów. Wielu film ten skłonił do refleksji i pogłębiania tego niezwykle trudnego rozdziału historii ludzkości.