Wycieczka do ZOO we Wrocławiu

06.06. 2019 roku uczniowie uczęszczający na projekt przyrodniczy w ramach Szkoły na 6+ udali się na zwiedzanie wrocławskiego ZOO. W wycieczce uczestniczyli również uczniowie ze szkoły nr 1 w Chełmku oraz ze szkoły w Gorzowie.

Dzieci i młodzież mieli okazję zobaczyć Afrykarium, terrarium, obejrzeć liczne morskie i lądowe zwierzęta oraz podziwiać piękne motyle. Dodatkową atrakcją była integracja, jaka w drodze powrotnej nastąpiła między uczniami z różnych szkół.

Urszula Kowalska,

Klaudia Kocot