Wycieczka 3b do Ojcowa

Dnia 2 czerwca 2021 r. klasa 3b pojechała na wycieczkę do Ojcowa. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego rozpoczęliśmy od wędrówki czarnym szlakiem do Groty Łokietka.

Po drodze pani przewodnik szczegółowo opowiadała o faunie i florze parku. Widzieliśmy formacje skalne przypominające zwierzęta czy przedmioty użytkowe. Tak dotarliśmy do Bramy Krakowskiej.

Później Doliną Prądnika dotarliśmy do siedziby Ojcowskiego Parku Narodowego. Następnie oglądaliśmy zamek w Pieskowej Skale i Maczugę Herkulesa. Mieliśmy tez czas na odpoczynek, posiłek i zakup pamiątek. Podczas wycieczki dobrze się bawiliśmy i nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Chełmka.

                                                                                     Joanna Czarnota

.