Wszystkie śmieci są Nasze!

Pod tym hasłem odbyła się tegoroczna Akcja Sprzątnie świata – Polska. Nasi uczniowie przystąpili do niej 6 października 2022 r. porządkując teren wokół szkoły. W sprzątaniu wzięły udział klasy piąte i szóste. Zaangażowanie naszych podopiecznych było ogromne.

To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Cieszymy się, że ten międzynarodowy ruch pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia jest nadal popularną formą dbania o naszą planetę.

Urszula Kowalska