„Wieczór otwartych serc”

31.01. 2019 r. w naszej szkole odbył się kolejny „Wieczór otwartych serc” zorganizowany przy udziale Zespołu Charytatywnego Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego, który był sponsorem słodkiego poczęstunku z panią prezes Marią Gonsior. Uroczystość uświetnił śpiew scholi oraz gra na akordeonie księdza Jana Bierowca oraz pana organisty- Włodzimierza Leguta. Do wspólnego kolędowania włączyli się zaproszeni goście-seniorzy z Chełmka, często osoby samotne i chore. Na uroczystości obecny był również Burmistrz Chełmka -pan Andrzej Saternus, który skierował ciepłe życzenia do wszystkich obecnych, a w szczególności do seniorów. Równie ciepłe słowa padły ze strony dyrekcji szkoły- pana Marka Idzika i pani Anny Remsak. Na zakończenie pani prezes podziękowała za umożliwienie spotkania i spędzenie czasu w miłej i jeszcze  świątecznej atmosferze. Koordynatorem całej imprezy była pani Mariola Krzeczkowska oraz Aldona Krawczyk, a o dobre ugoszczenie wszystkich zadbała pani Jadwiga Ryszka.