WAŻNE DATY

Przed nami trzy ważne daty, o których należy pamiętać:

  • 1 Maja Święto Pracy. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 
  • 2 Maja –  Dzień Flagi Rzeczypospolitej.  Dnia 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o godłach i barwach.  Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny jest biały, dolny – czerwony.
  • 3 MajaŚwięto Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pamiętają o świętach narodowych. Na lekcjach przypomnieli ważne wydarzenia historyczne. Wzbogacili swoją wiedzę o symbolach narodowych.