WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY

14 czerwca 2023 r. klasa 4b wzięła udział w warsztatach pierwszej pomocy, które przeprowadziła Pani Karolina Łoboz.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Uczniowie mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych.).

Zajęcia w ciekawy sposób przybliżyły nam podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.

Ewelina Szumniak