W ramach Projektu Grant 3 – koła zainteresowań – informatyka dla klas I-III

W klasach 1-3 trwa realizacja zajęć w ramach Projektu Grant 3 – pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Uczniowie na zajęciach z informatyki rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nową wiedzę z zakresu technologii komputerowych. Uczą się mądrego i świadomego korzystania z nowych zdobyczy techniki. Potrafią już korzystać z wielu programów, np. Paint, Paint 3D, Word oraz aplikacji służących do tworzenia prezentacji multimedialnych, grafiki i gier 3D. Znają również podstawy programowania.
Mali informatycy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i angażują się w nowe projekty.