Uwaga ósmoklasiści! Rejestracja kandydatów rozpocznie się w dniu 11 maja 2020 r.

Szkoły powiatowe prowadzą elektroniczną rekrutację do klas pierwszych poprzez stronę internetową

 www.malopolska.edu.com.pl 

 Informator oświatowy powiatu oświęcimskiego:

Link: https://edukacja.powiat.oswiecim.pl/rekrutacja.html