UWAGA !

INFORMACJA O ZEBRANIU RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU

Zebranie rodziców
wszystkich przedszkolaków
(z wyjątkiem grupy Słoneczka – oddziału 5 godzinnego)

zapisanych do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022

odbędzie się

dnia 30.08.2021 r. (poniedziałek), 

o godz. 16:00

Zapraszamy rodziców do sal poszczególnych grup.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą
i przestrzeganie wytycznych w niej zawartych.

UWAGA !

Zebranie rodziców dzieci z grupy Słoneczka
odbędzie się dnia 31.08.2021r. (wtorek)
o godz. 15:00

Procedura zebrań z rodzicami