UROCZYSTE PRZEKAZANIE SZTANDARU I ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Dnia 2 września 2019r.
w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Chełmku miały miejsce ważne wydarzenia.   

Były to:

  • przekazanie nowego sztandaru uczniom Szkoły Podstawowej nr 2  im. Powstańców Śląskich
  • Ślubowanie Pierwszoklasistów.

Dzień rozpoczął się od Mszy Świętej w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku, w czasie której proboszcz parafii – ks. Andrzej Leśny dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.

Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do budynku szkoły przy ul. Brzozowej, gdzie przedstawiciele Rady Rodziców  uroczyście  przekazali sztandar:

„Przekazujemy  Wam sztandar jako symbol tradycji tej szkoły.  Czcijcie go i szanujcie. Nieście wysoko, rozsławiając imię
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku”.

Przyjmując sztandar, uczniowie wyrazili serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Zapewnili,  że będzie on symbolem wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Otrzymując sztandar obiecali, że otoczą go czcią i wraz z nim będą uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach.

W drugiej części spotkania pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Obiecali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię  szkoły, być dobrym kolegą i sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Młodszych kolegów serdecznie przywitali trzecioklasiści, którzy pięknie zaprezentowali się
w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawców.                                                                                                           Uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje szkolne  i dyplomy, a Rada Rodziców ufundowała słodkie prezenty.

Dziękujemy:

  • władzom miasta Chełmka,
  • darczyńcom – Państwu Annie i Maciejowi Moskal MSM s.c, Panu Maciejowi Kleszcz z Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych w Bobrku, Firmie Asfor Poznański sp.j, Pani Monice Zamarlik – Mocek z Firmy Dermex Sp. z o. o, Pani Bernadetcie Sędrak – Legut, pani Danucie Nowak  (za wykonanie sztandaru),
  • księżom z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego,
  • Radzie Rodziców,
  • nauczycielom,
  • uczniom.