Umiem pływać

  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przeznaczony był dla 48 uczniów z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Zajęcia programu realizowano w formie zajęć sportowych – nauki pływania dla uczniów młodszych.

 

Głównym celem zadania były:

 • aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Cykl zajęć sportowych prowadzono na basenie w Oświęcimiu. Zajęcia zorganizowano                            w wymiarze  20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika.  Liczebność każdej z trzech grup nie przekroczyła 15 osób. Zajęcia prowadzone były po lekcjach przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W czasie transportu na basen i z basenu, opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele oraz wolontariusze. Projektem objęto wszystkich chętnych uczniów klas II, którzy nie posiadali umiejętności pływania.

W czasie trwania zajęć z nauki pływania uczestnicy:

 • ćwiczyli  oswajanie z wodą 
 • uczyli się podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym,
 • zapoznani zostali  z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany był godnie z przyjętymi celami, a jego realizacja przyniosła znaczące efekty:

 • upowszechniła aktywność fizyczną dzieci,
 • pozwoliła uczniom nabyć podstawowe umiejętności pływania,  
 • poprzez skierowanie do uczniów oferty  uczestnictwa w  lekcjach  pływania wpłynęła                                                na przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych,
 • miała wpływ na zapobieganie i korygowanie wad postaw,
 • pozwoliła  zwiększyć szanse w dostępie do obiektów sportowych, w szczególności       dla uczniów  zamieszkałych w miejscowości,  w której nie ma basenu,
 • umożliwiła  dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • była ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które w znacznym stopniu przyczyniło  się  do kształtowania  osobowości i pogłębiania motywacji w pracy                    nad sobą,
 • wpoiła prawidłowe nawyki higieniczne,
 • pozwoliła  lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych – dyscypliny, postępowania zgodnie  z zasadami fair play,  współdziałania w grupie rówieśników,
 •  przygotowała do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.                                                                                                                   

Poprzez udział wolontariuszy w projekcie, promowany był wolontariat w sporcie.