Uczniowie z Gminy Chełmek nauczą się pływać – małopolski projekt pn. „Już pływam”

W naszej Gminie rusza kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczniowie 4 Szkół Gminy Chełmek:  SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie, będą mieli bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania. W programie weźmie udział  101 uczniów klas II szkół podstawowych.  Zajęcia  prowadzone będą  w  15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 14 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa  dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Cele realizacji projektu:

  1. nabycie umiejętności pływackich,
  2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
  3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
  4. zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
    w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
  6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt projektu wyniesie 38 498,86 zł, w tym:
ze wsparcia finansowego otrzymanego z Województwa Małopolskiego 11 360,00 zł,
środki gminy 27 138,86 zł.