Tydzień dla Ziemi

Mając na uwadze podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów, Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus zaprosił uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez Gminę Chełmek „Tygodniu dla Ziemi”.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w ramach wydarzenia Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Brzozowej 7 odwiedzili: Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus i Starosta Oświęcimski Pan Andrzej Skrzypiński. Goście wspólnie z Dyrektorem szkoły Panem Markiem Idzikiem oraz uczniami posadzili w ogródku szkolnym drzewko iglaste.