Sztuka pop art i op art

Sztuka pop art i op art w wykonaniu uczniów klas siódmych