SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

W czwartek odbył się w naszej szkole Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, realizowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, do którego przystąpiliśmy we wrześniu tego roku.

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego był wydarzeniem edukacyjno-informacyjnym poświęconym problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, w trakcie którego odbyło się spotkanie  edukatora z dyrektorem szkoły, z wszystkimi uczniami i nauczycielami na sali gimnastycznej, warsztaty z uczniami 3 klas oraz spotkanie z nauczycielami i dyrekcją podczas popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Na wszystkich spotkaniach pani edukator poruszyła problematykę podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów.

W trakcie warsztatów dla klas IV d, V c i VI b uczniowie mieli okazję odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykali się lub mogą się spotkać np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (uzależnienie od smartfona, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych).

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” i ma pomóc w pokonywaniu problemów związanych z coraz silniejszą obecnością technologii cyfrowych w życiu uczniów

Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie z rodzicami, dotyczące właśnie tej tematyki.

Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole