Szkolenie profilaktyczne

W dniu 18.04. 2023 w naszej szkole miało miejsce spotkanie wzmacniające kompetencje wychowawcze oraz promujące wiedzę z zakresu reagowania na niebezpieczne sytuacje z jakimi mogą spotkać się dzieci w świecie wirtualnym. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Rychły. Tematem szkolenia były współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie. W szkoleniu wzięli udział rodzice uczniów i nauczyciele. Uczestnicy dowiedzieli się jakie symptomy mogą świadczyć o uzależnieniu dziecka od Internetu i jakie ono powoduje skutki zdrowotne, emocjonalne i społeczne. W trakcie spotkania poruszone zostały także inne problemy np. łatwej dostępności do substancji psychoaktywnych czy szkodliwych treści wpływających na rozwój depresji. Edukator z firmy szkoleniowej Auxilium pokreślił konieczność reagowania na trudności i problemy dzieci udzielając wskazówek jak mądrze to robić.

Pedagog szkolny Katarzyna Linchard