Szkolenie dotyczące zagrożeń internetowych

17.05.2023 klasy piąte i szóste wzięły udział w szkoleniu dotyczącym zagrożeń internetowych. Prowadzący szkolenie przestrzegał uczniów przed niewłaściwym korzystaniem z komunikatorów społecznych i zawieraniem podejrzanych znajomości w sieci. Podczas rozmowy poinformowano, że wszelkie treści w intrenecie powinny być publikowane z najwyższą rozwagą. Spotkanie miało również uzmysłowić słuchaczom, że przezorność i ograniczone zaufanie to cechy, które powinien mieć w sobie każdy młody internauta.

Prowadzący wyjaśnił, w jaki sposób można popełnić przestępstwo w intrenecie oraz jak cyberprzestępca może wykorzystać zdobyte w sieci informacje, również do tego, aby szantażować kogoś w znanym tylko sobie celu. Uczniowie chętnie wzięli udział w dyskusji, opowiadając wydarzenia z własnego podwórka i zadając masę ciekawych pytań.