Szkolenie dla rodziców

W dniu 28.04.2022 w SZS-P nr 2 w Chełmku Pan Piotr Rychły przeprowadził szkolenie dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. W szkoleniu wzięli udział także nauczyciele naszej szkoły. Dzięki zaprezentowanym informacjom uczestnicy dowiedzieli się o aktualnych zagrożeniach dzieci i młodzieży związanych z substancjami psychoaktywnymi.

Prowadzący zwrócił uwagę na problemy towarzyszące uzależnieniom. Podkreślił także konieczność reagowania ze strony nas, dorosłych, na wszelkie symptomy mogące świadczyć, że dziecko ma kontakt z takimi substancjami.