Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia świetlicowe

odbywać się będą według następującego planu:

  • klasy pierwsze  – po zakończeniu lekcji do godz. 15.30
  • klasy drugie i trzecie  – po zakończeniu lekcji do godz. 14.30
  • klasy piąte – od godz. 13:30 do godz. 14:30.