Świetlica szkolna i Wielkie Sprzątanie Świata

W piątek 24 września 2021 r. z okazji globalnej akcji WIELKIEGO SPRZĄTANIA ŚWIATA wychowankowie naszej świetlicy szkolnej wykonali prace plastyczne pt. „Przyszłość planety w naszych rękach”. W ten sposób świetlica szkolna włączyła się w jakże ważne promowanie ekologii i zwiększenie świadomości wśród najmłodszych dzieci.