SUKCES W PROJEKCIE WOJEWÓDZKIM „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

SUKCES NAUCZYCIELA I WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W CHEŁMKU W PROJEKCIE WOJEWÓDZKIM „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

W roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało VIII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt był Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt miał  na celu:

  • upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów
  • kształtowanie nawyków higienicznych
  • wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie
  • poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny
  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Higiena to jest to!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących promocji przestrzegania zasad higieny.
  3. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji przestrzegania zasad higieny w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2020/2021.

    Pani Jolanta Wolna – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Samorządowym  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku uzyskała tytuł laureata I miejsca w etapie wojewódzkim konkursu na scenariusz zajęć stacjonarnych lub zdalnych dotyczących promocji przestrzegania zasad higieny w ramach VIII edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska”.

   Szymon Kręźlewiczprzedszkolak z grupy „Misie” Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku pod kierunkiem wychowawców: Pani mgr Jolanty Wolnej i Pani mgr Elizy Pedziałek – Krysta  wykonał pracę plastyczną pt. „Higiena to jest to!”. Chłopiec uzyskał tytuł finalisty etapu rejonowego w kategorii przedszkoli w ramach VIII edycji projektu ekologicznego „Czysta Malopolska”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

.

Linki do strony kuratorium:

Podsumowanie VIII edycji Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska” – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Lista laureatów konkursu na scenariusz

Lista finalistów konkursu plastycznego

.