SUKCES W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM „EKOPRZEDSZKOLE 2020”

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w  Chełmku przystąpiło do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego EKOPRZEDSZKOLE 2020. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, a jego Partnerem Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Celem  programu   było:

  • utrwalenie i pogłębienie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych;
  • budowanie świadomości ekologicznej;
  • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego;
  • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej;
  • inspirowanie dzieci, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska;
  • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii.
  • nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów.

Udział w projekcie kształtuje aktywną postawę i kulturę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz inspiruje do samodzielnej pracy.

W tej edycji w organizowanym konkursie udział wzięły 22 placówki oświatowe.  Uczestnicy projektu reprezentowali  dziesięć powiatów regionu.

  W dniu 22 października 2020r. miało miejsce rozstrzygnięcie i podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2020.

Dzieci z grupy Misie wraz z wychowawcami: Elizą Pędziałek-Krysta i Jolantą Wolną zgłosiły do rywalizacji plakat ekologiczny pod tytułem „DZIAŁANIA EKOLOGICZNE MOJEGO PRZEDSZKOLA”.

Przedszkole Samorządowe nr 2 zajęło I miejsce w V Rundzie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego  i otrzymało statuetkę  –  Ekoprzedszkole 2020    

        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Bochenek