SUKCES W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM „EKOPRZEDSZKOLE 2018”

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w  Chełmku przystąpiło do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego EKOPRZEDSZKOLE 2019.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, a jego Partnerem Małopolski Kurator Oświaty.

Celem  programu   było:

  • utrwalenie i pogłębienie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych;
  • budowanie świadomości ekologicznej;
  • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego;
  • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej;
  • inspirowanie dzieci, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska;
  • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii.

     W organizowanym konkursie startowało 79 placówek oświatowych z Małopolski.                          

  W dniu 5 czerwca 2019r. w  Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie miało miejsce rozstrzygnięcie i podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2019.

Dzieci z grupy Misie wraz z wychowawcami: Elizą Pędziałek-Krysta i Jolantą Wolną zgłosiły do rywalizacji plakat ekologiczny pod tytułem „DZIAŁANIA EKOLOGICZNE MOJEGO PRZEDSZKOLA”.

Przedszkole Samorządowe nr 2 otrzymało drugie miejsce w ocenianej kategorii.                                 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.