Sukces naszej uczennicy w konkursie ekologicznym

Jagoda Kokoszka, uczennica klasy VII b zdobyła punktowane III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym

Konkurs ekologiczny pod hasłem Dobra energia dla wszystkich, odbył się 4 grudnia 2020r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół  w Libiążu. Patronat nad konkursem pełnił TAURON POLSKA ENERGIA SA oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, propagowanie istoty zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

W konkursowe szranki stanęło 82 uczniów szkół podstawowych z Libiąża, Chrzanowa, Żarek i Chełmka. Konkurs miał formę testu online na platformie Quizziz.

Jagoda, wykazała się wszechstronną wiedzą  z zakresu antropogenicznych przekształceń środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zasad gospodarowania odpadami oraz sposobów ochrony przyrody.

Gratulujemy Jagodzie i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach!

Urszula Kowalska